6.7.2021 Posolstvo Ježiša Krista (Luz de Maria)

19.09.2021

Můj milovaný lide:

Vírou se nemožné stává možným pro mé děti...

Jednota mých dětí je nepřekonatelnou silou, která zastavuje zlo.

Moje děti se musí připravit, poznat Mě a vědět, že zlo není výmysl. Poznání je účinnou zbraní v boji proti zlu.

Zlo je v této chvíli na vzestupu, prosazuje se tváří v tvář nevědomosti mého lidu v základních aspektech víry a stability mé církve.Vidíte, jak se Mnou zacházejí moji služebníci a reagují provinilým mlčením!

Posun času k uvolnění prorockých událostí se zrychluje tváří v tvář lidstvu otupělým

zbytečnostmi, bezohledným materialismem, v době, kdy příroda ukazuje svou sílu před lidským stvořením, které nereaguje.

Seizmická aktivita Země se zvyšuje.

Modlete se, Mexiko by nemělo zapomínat na mou Matku, je ochránkyní tohoto

národa. Urážíte-li Mne, urážíte také ji.

Modlete se za Nikaraguu, její půda i můj lid se chvěje.

Modlete se, v Chile a Ekvádoru se otřásá země.

Modlete se, Argentina se otřásá a její lid otřásá svou zemí v odmítnutí, že bude

pohlcen komunismem.

Modlete se, Brazílie trpí touto nemocí, musíte být připraveni.

Modlete se za Peru, které se hroutí.

Modlete se, ostrovy jsou otřeseny; Dominikánská republika, Portoriko.

Pozor na yellowstonskou sopku...

Připravte se, děti, jižní pobřeží Itálie se otřásá. Turecko silně trpí. Spící sopky se probouzejí.

Nemoc pokračuje...

Povinností mého lidu je modlit se jeden za druhého a sloužit si navzájem.

Očista mých dětí je nutná, očista mých dětí se nyní velmi uspíší, některé se rozhodují pro obrácení.

Tento čas musíte využít ke změně; žádám vás, abyste změnily své činy a jednání.

Každý si vybere okovy nebo svobodu, kterou mu dává má Láska.

Moji milovaní lidé, abyste si udrželi vysokou úroveň imunitního systému, konzumujte

MORINGU (*), maximálně dva týdny, poté ji na tři týdny přestaňte užívat a začněte znovu.

Pijte zelený čaj, ale ne v nadměrném množství. Nejlepším lékem pro tělo je čistá duše, bez zloby, smutku, závisti a zášti.

I když tělo onemocní, duše Mě nadále uctívá.

Miluji vás, mé dětičky, miluji vás.

Spolu s mými nebeskými legiemi můj lid zvítězí a vy všichni budete patřit mé Matce.

Mým dětem se dostane zvláštního požehnání.

Pokrývám vás svou drahocennou Krví, chráním vás a dávám vám sílu.

Požehnání přichází, když nasloucháte Božímu hlasu a posloucháte jeho slovo. Víra:

Pouze vírou přijímáme uzdravení, spasení, vysvobození, křest Duchem Svatým a požehnání [Dt 28,1-2].

Váš Ježíš

(*) Moringa oleifera 

https://herbar/moringa-oleifera