Verejné vystupenie Antikrista v posledných časoch

27.8.1943. (Quaderni, str. 288-289) Ježiš hovorí:


«Aj keď sa v apokalypse zdá, že dobové periódy sú premiešané, nie je tomu tak. 

Bolo by lepšie povedať, že sa odzrkadlujú v budúcich časoch v čoraz grandióznejších aspektoch.

Teraz sme vperióde, ktorú nazývam časom predchodcov Antikrista. 

Potom príde čas Antikrista, ktorý je predchodcom Satana.

Antikrist bude satanovou manifestáciou podporovaný: 

to sú tie dve zvieratá, o ktorých apokalypsa hovorí. Prídu horšie časy, ako sú terajšie. 

Zlo bude stále viac narastať.

Keď bude Antikrist porazený, príde perióda mieru, aby sa ľudia, ťažko zranení a údivom znehybnení nad siedmimi ranami a nad pádom Babylonu, mohli zhromaždiť pod mojim znamením.

Pri jeho treťom vystúpení vyústi epocha Antikrista k najväčšej moci, bude to vtedy, keď sa Satan posledný raz zjaví.

Pochopili ste to? Viera je nutná, nie chytráčenie. V skutku, ty si pochopila, pretože nie si chytráčka. Moje diktáty si navzájom neodporujú. Musia sa čítať s vierou a prostotou srdca...»


https://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/11/Apokalypsa-M%C3%A1rii-Valtortovej-1.pdf

...aby sme pochopili, prečo Ježiš hovorí Valtorte o viacerých vystupeniach Antikrista, treba sa zamerať na prejavy antikrista. 

Ježiš najprv hovorí Antikrist bude podporovaný divými zvieratami z Apokalypsy a že bude potom porazený. 

Ináč povedané, že ked budu porazené zvieratá, tak s nimi aj antikrist, 

lebo on svoju moc bude prejavovať prostrednictvom zvierat.
Potom nastane obdobie mieru, ktoré prorokoval aj ct.Bartoloej Holzhauser 56 rokov vlády katolickeho kráľa Henriho a pápeža.
Po tejto dobe znova Antikrist vystupí verejne, ale už osobne ako hovorí Ježiš Valtorte:
Pri jeho treťom vystúpení vyústi epocha Antikrista k najväčšej moci, bude to vtedy, keď sa Satan posledný raz zjaví.
To bude jeho posledné vystupenie a potom príde koniec sveta-obnova sveta, lebo Ježiš príde vo svojej sláve, aby sudil živých i mrtvych a na obnovenej Zemi vládol s ludmi naveky.


Príkaz pátra Pia
Mária Valtorta (14. 3. 1897 - 12. 10. 1961) patrí k najvýznamnejším omilosteným dušiam.
Vo všetkej pokore sa plne odovzdala do služieb Ježišovi.


Posledných 28 rokov svojho života bola trvalo pripútaná na lôžko. Tu napísala hlavne dielo "Poéma o Bohu Človeku" o živote Ježiša Krista a živote Jeho Najsvätejšej Matky, čo jej Ježiš dával vidieť a aj jej diktoval mnohé komentáre.


Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897 v Caserte pri Neapoli. Mária, jediné dieťa, priľnula k otcovi - vojakovi. Matka jej vôbec nerozumela a od detstva s ňou zachádzala neobyčajne tvrdo, až kruto.
V roku 1920 bola Mária svedkyňou pouličnej demonštrácie, pri ktorej ju jeden surovec prudko udrel do chrbta. Následok - postupné ochrnutie dolných končatín.V roku 1924 sa s rodičmi presťahovala do Viareggia. Tu sa po vzore sv. Terezky z Lisieux ponúkla Ježišovi ako obeť za hriešnikov. Odvtedy sa jej stav zhoršoval. Začala trpieť aj ťažkými srdečnými záchvatmi.
V roku 1934 bola trvalo pripútaná na lôžko, až do svojej smrti. Veľkú oporu mala vo svojom duchovnom vodcovi, otcovi Romualdovi Miglioriovi O.S.M., ktorý šíril jej spisy. Tak sa dielo dostalo až pápežovi Piovi XII., ktorý prehlásil: 

"Vytlačte dielo, tak, ako je, kto ho bude čítať, ten pochopí!"


Okrem základného desaťzväzkového diela Poéma o Bohu Človeku bolo postupne vydávaných ďalších 7 zväzkov - komentáre ku Starému a Novému zákonu, životy niektorých svätcov, komentár ku Epištole sv. Pavla Rimanom a autobiografiu. Mária podstupovala stále neznesiteľnejšie utrpenie ako bezvýhradná Ježišova obeta.


Zomrela 12. októbra 1961. Jej telesné pozostatky sú od roku 1973 uložené v kláštornej kaplnke baziliky St. Annunziata vo Florencii.


Duchovná dcéra pátra Pia Mrs. Elisa Lucci z Forli sa pýtala rok pred smrťou svätého pátra Pia: "Páter Pio, počula som o knihách Márie Valtorty. Odporúčate mi ich čítať?" Páter Pio odpovedal: 

"Nielenže vám ich odporúčam, ale vám ich prikazujem čítať!"


Arcibiskup Alfonso Carcini, vtedajší sekretár pápežskej kongregácie pre blahorečenie a svätorečenie podáva správu o celom diele vizionárky: "Preskúmané a povolené."


Kardinál Ratzinger v súkromných listoch potvrdzuje, že toto dielo nemá chyby voči učeniu Cirkvi, alebo morálke (biskup Roman Danylak). Biskupská konferencia Talianska potvrdzuje to isté, čo je zrejmé z jej korešpondencie so súčasným vydavateľom Dr. Emiliom Pisanim.

Hlavný dôvod, prečo bolo Valtortino dielo napísané, udáva v záverečnom komentári sám Ježiš: 

"Prebudiť u kňazov a laikov lásku k Evanjeliu a k tomu, čo sa vzťahuje ku Mne. Predovšetkým obnoviť lásku k mojej Matke, v ktorej modlitbách je obsiahnuté tajomstvo spásy sveta. Mária dala svetu Spasiteľa. A opäť jej prostredníctvom obdrží svet spásu. "

Pramene: František Press: Na konci času, Život Panny Márie,
Mariánske nakladateľstvo, Brno a iné
www.magnificat.sk/old/mrosa/0406/maria.htm