17.7.2021 Posolstvo Kráľovnej a Matky posledných čias

19.09.2021

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přicházím se svou Láskou, abych vás znovu vyzvala, abyste byli bdělé vůči času, který

prožíváte.

Chcete zachránit svou duši?

Žít v našich Nejsvětějších Srdcích?

Jak chcete vést své bratry, když jste duchovně slepé?

Musíte žít evangelium bez překroucení, bez změn vhodných současnému modernismu, který vás vede k času temnoty, odpadlictví, hříchu a zejména proti daru života.Prosím o závazek pro každé z mých dětí, abyste byly nástroji lásky, a tak

přitahovaly své bližní k mému Synu a k této Matce, aniž byste zapomínaly, že sláva díla ve všech skutcích je pro Boha, není vaše.

Jako Matka vám musím zdůraznit, že nejtěžší chvíle jsou vám blíž, než si myslíte.

Proto naléhám, abyste se obrátily, a tak otevřely svůj duchovní zrak a nechaly se vést Božím Duchem.

Trápí vás potíže, které vám přicházejí do cesty. To, děti moje, se děje, když syn nepravosti

rozkazuje na Zemi, zvětšuje nepravost šířením hříchu, odpadlictvím, a tím přitahuje krvavé,

bolestné, strastiplné chvíle pronásledování, které zažije církev mého Syna.

Tyto chvíle jsou vážné a v mžiku se změní z nepozorovaných na velmi vážné pro

církev mého Syna.

Musíte být opravdové, žít v Lásce mého Syna, abyste byli JEDNO což je v této době, kdy si

musíte být navzájem ochrannými štíty, nezbytné, abyste ve svém bratru hledaly mého Syna.

Stále nechápete, že pokud nebudete žít ve vnitřním tichu, sejdete na jiné cesty a bude pro

vás obtížné vstoupit do důvěrného vztahu s mým Synem.

V této době je naléhavě nutné vstoupit do duchovní blízkosti s mým Synem,

abyste se nenechaly ovlivnit názory druhých.

Chcete najít blízkost k mému Synu a ke mně?

Ztište se, zůstaňte v tichu, zklidněte se, modlete se. Je naléhavě nutné, abyste zůstaly v

blízkosti mého Syna, abyste byly posíleny tváří v tvář nadcházejícím událostem pro celé

lidstvo. Lidské utrpení nebude snadné, zkoušky nebudou snadné, a tím méně, nemáte-li

lásku.

Učiňte se hodny pomoci našeho nejmilejšího anděla pokoje.

Temnota není jen neschopnost vidět kvůli tmě samotné, ale je to temnota duše, která vám

nedovolí rozlišovat mezi dobrem a zlem. Proto se tolik duší vrhne do věčného ohně.

Dětičky, toto je poslední Satanova šance, jak vás přimět k pádu, buďte bdělé, abyste

neupadly do pokušení [Mt 26, 41], neboť už nejsou dlouhé roky, kdybyste musely čekat na

naplnění toho, co někteří nedokážou zahlédnout.

Modlete se za celé lidstvo.

Modlete se, velké sopky Etna a Yellowstone se stávají aktivní.

Modlete se, klima se mění. Modlete se, nezapomínejte, že probíhá tichá válka.

Žehnám vám svým pláštěm, žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem, žehnám vám našimi

Nejsvětějšími Srdci.

Matka Maria